Pořizování leteckých měřických snímků

 pro tvorbu ortofotomap
  
  
  
Lokalita Hradec Králové,
měřítko snímkování 1:4 000, 14.8. 2005
 pro fotogrammetrické mapování
  
  
  
Lokalita Dálnice-Plzeň,
měřítko snímkování 1:3 500, 6.5. 2003
 pro tvorbu digitálního modelu terénu
   
  
  
Lokalita Tušimice,
měřítko snímkování 1:5 000

 

Pořizování snímků pro dálkový průzkum Země

 zdravotní stavy vegetace
 generely zeleně
  
  
  
Lokality Srní,
měřítko snímkování 1:10 000, 13.7. 1994

 ekologické zátěže

 

Termovizní snímání

 vyhledávání tektonických zlomů
 vyhledávání podzemních staveb
 lokalizace teplotních projevů odvalu
  
    
  
Podpovrchové hoření, Odval Heřmanice,
20.11. 2003
 zjišťování tepelných úniků
 zjišťování znečištění vodních toků

 

Snímání hyperspektrálním skenerem AISA Eagle

 zdravotní stav vegetace
 
 
 
Lokalita Bílý Kříž, 18.9. 2004
 vyhledávání poškozených meliorací

 

Post-processing leteckých dat

 zpracování dat z dvoufrekvenční GPS Z-Fly
 výpočet center projekcí LMS metodou GPS (určení pozice x,y,z, v okamžiku expozice)
 zpracování dat z IMU
 vstupní data pro aerotriangulaci
 výpočet prvků vnější orientace
 data pro přímé georeferencování

 

Laboratorní zpracování laboratorní zpracování barevných negativních materiálů procesem C – 41
 laboratorní zpracování černobílých negativních materiálů

  

 laboratorní zpracování barevných pozitivních materiálů (výroba kontaktních kopií
 a odvozených diapozitivů) procesem RA – 4

 laboratorní zpracování černobílých pozitivních materiálů (výroba kontaktních kopií)

 

Poskytování archivních leteckých snímků

 poskytování archivních snímků z celého území České republiky